Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành theo quyết định số:       /QĐ_ĐHNL_ĐT ngày     tháng     năm 2018 của Hiệu Trưởng)

 

A. Các ngành đào tạo cao đẳng:

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí

B. Các ngành đào tạo đại học:

       I. Cho Khóa 2018 về sau.

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chất lượng cao)

3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

5. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kĩ thuật ôtô

        II. Cho Khóa 2014 -2017. (Link)

        III. Cho Khóa 2013 trở về trước.

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

3. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

4. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

5. Công nghệ kĩ thuật ôtô

C. Các ngành đào tạo Sau đại học:

          1. Ngành Kỹ thuật cơ khí (Agricultural Engineering)

D. Các ngành đào tạo Nghiên cứu sinh:

        1. Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và nông thôn (62 52 14 01)

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :13556
Nhập ngày : 07-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :14-08-2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 2014 (Mới nhất)(02-12-2014)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một không không ba

Xem trả lời của bạn !