Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 564
Toàn hệ thống: 16652
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

LÃNH ĐẠO KHOA
1.                BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT
Họ và tên
Chức danh/Học hàm/Học vị
Liên hệ
1
Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ
2
Đặng Hữu Dũng 
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sĩ

2.                CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN

STT
Họ và tên
Chức danh/Học hàm/Học vị
Liên hệ
1
Đặng Hữu Dũng 
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sĩ
 
2
Vương Thành Tiên
Trưởng bộ môn, Tiến sĩ
3
Bùi Ngọc Hùng
Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn, Tiến sĩ
4
Nguyễn Hay
Hiệu Trưởng, Trưởng bộ môn, Giáo sư, Tiến sĩ
ng.hay ©hcmuaf.edu.vn
5
Lê Văn Bạn
Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sĩ
6
Thi Hồng Xuân
Trưởng bộ môn, GVC, Thạc sĩ
7
Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Số lần xem trang : :8643
Nhập ngày : 15-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :03-03-2016

LÃNH ĐẠO KHOA

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín sáu bảy ba

Xem trả lời của bạn !